Kontakt +381 11 3477 323      Radno vreme 24/7

Pomoć kod pretnji i ucena

Seguridad d.o.o. Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd Vam pruža savete i pomoć kod pretnji, iznuda ili ucena kojima ste izloženi Vi ili neko od Vaših bližnjih.

Pretnje

Pretnja i ucena izaziva veliko uznemirenje, jer su pretnje upućene uglavnom najbližim članovima porodice. Da bi što više zaplašili, pominju imena dece ili ostalih članova porodice i navode detalje. Ranijih godina su preteće poruke žrtvama upućivane najčešće pismeno, a sada preko telefona, SMS poruka, društvenih mreža i e-maila. Predstavljaju se kao pripadnici opasnih kriminalnih grupa i upozoravaju da se ne obaveštava policija.

Seguridad-Pomoc-kod-pretnji-i-ucena-BG

Ucene

Ucenu vrši onaj ko u nameri da sebi ili nekom drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine. Najčešće je reč o podacima iz privatnog života. Ucena se najčešće vrši posrednim putem, za razliku od iznude. Može se vršiti anonimnim pismima ili e-mailom sa ucenjivačkom sadržinom, porukama, telefonom uz prikrivanje broja i tonaliteta glasa (posebno ako se ucenjivač i ucenjeni poznaju) i pretnja objavljivanjem izmišljenog kompromitujućeg materijala.

Iznude

U teoriji se krivično delo iznude najjednostavnije definiše kao krivično delo kojim se pribavlja novac ili druga imovina i to putem prinude koja se pojavljuje kao način, odnosno sredstvo izvršenja. Ponekad se iznuda eufemistički naziva „reket“, s tim što naše krivično zakonodavstvo izraz „reket“ nigde izričito ne navodi.

U praksi tri su moguće situacije ucene i iznude:

· Prinuda pojedinca ili grupe nad licem koje poseduje neku imovinsku vrednost (klasična iznuda),

· Iznuda koja proizilazi iz neraščišćenih imovinskih odnosa,

· Prisilno nuđenje „zaštite“ od strane pojedinca ili grupe (tzv. reket).

Ukoliko ste Vi žrtva anonimnih ili javnih pretnji, ucena ili iznuda i smatrate da Vam možemo pomoći obratite nam se s punim poverenjem, a mi Vam garantujemo diskretnost.

Seguridad-doo-agencija-logo

Dostupni smo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Obratite nam se sa punim poverenjem !

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd osnovano je 2015. godine sa ciljem pružanja istražnih usluga pravnim i fizičkim licima na najvišem profesionalnom nivou. Mi smo licencirana firma za pružanje detektivskih usluga od strane MUP-a Republike Srbije.