Kontakt +381 11 3477 323      Radno vreme 24/7

Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa

Seguridad d.o.o. Beograd

Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa je jedna od mnogih usluga koje pruža Detektivska agencija Seguridad Beograd.

Za svoj rad zaposleni u državnom organu ili privatnom sektoru odgovaraju materijalno i disciplinski ukoliko dođe do povreda iz radnih odnosa.

Krivična, odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsko kažnjavanje za isto delo koje je bilo predmet krivičnog odnosno prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je zaposleni, odnosno postavljeno lice oslobođen krivične odgovornosti odnosno prekršajne odgovornosti.

Utvrdjivanje-povreda-iz-radnih-odnosa-Seguridad-doo

Zaposleni u državnom organu ili privatnom sektoru, odnosno postavljeno lice, odgovoran je za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili iz grube nepažnje, prouzrokovao državnom organu, pravnom licu ili građaninu.

Zaposleni u državnim organima ili privatnom sektoru i postavljena lica disciplinski su odgovorni za povredu radnih obaveza i dužnosti.

Povrede radnih obaveza i dužnosti zaposlenih i postavljenih lica mogu biti lakše i teže.

Lakše povrede radnih obaveza i dužnosti jesu:

· neblagovremen dolazak na posao i odlazak s posla pre isteka radnog vremena ili neopravdano odsustvovanje s posla za vreme kad je obavezna prisutnost,

· nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka,

· neopravdan izostanak s posla jedan radni dan,

· neobaveštavanje o propustima u vezi sa zaštitom na radu.

Teže povrede radnih obaveza i dužnosti jesu:

· neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje radnih i drugih obaveza;

· zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja;

· nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima;

· radnje koje ometaju građane, pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u postupku kod državnih organa;

· neopravdan izostanak s posla najmanje dva uzastopna radna dana;

· zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;

· odbijanje stručnog usavršavanja na koje se zaposleni upućuje;

· dolazak na rad u pijanom stanju ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena;

· odbijanje propisanog zdravstvenog pregleda;

· ponavljanje lakših povreda radnih obaveza;

Ukoliko imate opravdanje sumnje na povredu radnih odnosa, obaveza i dužnosti nekog od Vaših zaposlenih, a nemate dokaze, obratite nam se sa punim poverenjem i mi ćemo diskretno i u najkraćem roku potrvrditi ili opovrgnuti vaše sumnje.

Seguridad-doo-agencija-logo

Dostupni smo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Obratite nam se sa punim poverenjem !

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd osnovano je 2015. godine sa ciljem pružanja istražnih usluga pravnim i fizičkim licima na najvišem profesionalnom nivou. Mi smo licencirana firma za pružanje detektivskih usluga od strane MUP-a Republike Srbije.